banner mobile
Hub of
World Music
& Sound Effect
Explore diverse Southeast Asian music and sound for over 200 tracks.
banner mobile
Hub of
World Music
& Sound Effect
Explore diverse Southeast Asian music and sound for over 200 tracks.
banner mobile
Hub of
World Music
& Sound Effect
Explore diverse Southeast Asian music and sound for over 200 tracks.
Fulfill Your Work With
Distinctive Sound
เติมเต็มงานของคุณด้วยเสียงที่โดดเด่น
Copyright Worry-free
image 1
Copyright Worry-Free
redline
These tracks can be used to feature on any media platforms including TV broadcast.
แทร็กเหล่านี้สามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มสื่อ รวมถึงการออกอากาศทางทีวี
Copyright Worry-free
image 2
graphic
Know Who You Sample
redline
Get to know the people and instruments behind the sound you hear.
ทําความรู้จักกับผู้คนและเครื่องดนตรีที่อยู่เบื้องหลังเสียง
Copyright Worry-free
image 3
Access and Preserve Music & Sound Treasure
redline
Get access to undercover music & sound and support local artists directly. Every purchase will help sustain cultural treasure.
เข้าถึงดนตรี-เสียงที่หาได้ยาก พร้อมการสนับสนุนนักดนตรีโดยตรง เพื่อช่วยยืดอายุวัฒนธรรมท้องถิ่น
Fulfill Your Work With Distinctive Sound
เติมเต็มงานของคุณด้วยเสียงที่โดดเด่น
Copyright Worry-free
Copyright
Worry-Free
redline
These tracks can be used to feature on any media platforms including TV broadcast.
แทร็กเหล่านี้สามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มสื่อ รวมถึงการออกอากาศทางทีวี
Copyright Worry-free
Know Who
You Sample
redline
Get to know the people and instruments behind the sound you hear.
ทําความรู้จักกับผู้คนและเครื่องดนตรีที่อยู่เบื้องหลังเสียง
Copyright Worry-free
Access and Preserve
Music & Sound Treasure
redline
Get access to undercover music & sound and support local artists directly. Every purchase will help sustain cultural treasure.
เข้าถึงดนตรี-เสียงที่หาได้ยาก พร้อมการสนับสนุนนักดนตรีโดยตรง เพื่อช่วยยืดอายุวัฒนธรรมท้องถิ่น
World Music
เพลงพื้นเมือง
Uplift your work by exploring the world of music.
Sound Effect
เสียงประกอบ
Ambience & Daily Life
banner
Craft
banner
Footsteps
banner
Food & Drink
banner
Sound Designed
banner
Heritage
banner
Crowds
banner
Animals
banner
Explore the local treasure trove of sound across Asian countries.
Who We Collaborate With?
Who We
Collaborate With?
เราทำงานร่วมกับใครบ้าง?
What Do People Say?
ผู้คนคิดเห็นอย่างไร?
What Do People
Say?
ผู้คนคิดเห็นอย่างไร?
Witthawat
Witthawat Saenroeng
Isan-Molam producer and musician
The Hear & Found team helped me promote my songs to people in the media industry. This also becomes one of my revenue streams. So, I am inspired to create better works.
เว็บนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผลงานของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำสื่อครับ รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ผมอีกทางด้วย
Oonjai
Long Oonjai
Kaleung musician
I had a lot of constraints, especially in audio recordings. But working with Hear & Found made it easy. Now, the media creators can use my songs while I have more alternative income channels.
การบันทึกเสียงเพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังเป็นเรื่องจำเป็น และทีมนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่าย แล้วยังทำให้คนทั่วไปได้ฟังดนตรีของเราจริงๆ นะ รวมถึงยังทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วย
Jaha
Jaha
Lahu musician
Nowadays, it's not easy for the new generation to connect with Lahu culture. However, by working in the fieldwork with this team, they create another channel which makes it possible for us to promote songs of our people as well as preserve our culture.
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักดนตรีลาหู่แล้ว พอมีช่องทางให้คนได้ฟังหรือได้เอาเพลงไปเผยแพร่ จะทำให้คนรู้จักเสียง หรือสำเนียงของดนตรีลาหู่มากขึ้น
Sut
Sut Polharn
Isan-Molam musician
I usually play the Kaen instrument for a living, but I cannot pass this to wider audiences. With the help from this team, I am able to bring and pass what I wish to the next generation and also to the media creators.
เวลาไปที่นาพ่อชอบเอาแคนไปเล่นด้วย และก็เสียดายถ้าวันหนึ่งเสียงนี้จะหายไป แต่ทีมนี้ก็ช่วยสร้างความหวัง ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ยินและใช้งานมันได้ในแบบที่สร้างสรรค์ด้วย
Worachak
Worachak Juansang
Isan-Molam musician
For me, music is a universal language. By presenting these music recordings, people worldwide can access our music and it enables them to get a glimpse of the sense of how we live.
พ่อว่าดนตรีไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาหรือวัฒนธรรม การได้ใช้ดนตรีสื่อสารเรื่องราว และวิถีชีวิตของพวกเราทำให้คนภายนอกเข้าใจเราไม่มากก็น้อยนะ
Ker
Ker Se Tu
Karen musician
The Hear & Found team has taken cultural diversity as a serious matter. Therefore, they allow me to show my music on this website which lets my group be acknowledged as well as preserving our ancestor knowledge.
ผมทำงานร่วมกับทีมเฮียร์แอนด์ฟาวด์มา เขาใส่ใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ผมเองมีโอกาสได้เอาดนตรีและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราถ่ายทอดสู่คนทั่วโลก
Witthawat
Witthawat Saenroeng
Isan-Molam producer and musician
The Hear & Found team helped me promote my songs to people in the media industry. This also becomes one of my revenue streams. So, I am inspired to create better works.
เว็บนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผลงานของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำสื่อครับ รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ผมอีกทางด้วย
Oonjai
Long Oonjai
Kaleung musician
I had a lot of constraints, especially in audio recordings. But working with Hear & Found made it easy. Now, the media creators can use my songs while I have more alternative income channels.
การบันทึกเสียงเพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังเป็นเรื่องจำเป็น และทีมนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่าย แล้วยังทำให้คนทั่วไปได้ฟังดนตรีของเราจริงๆ นะ รวมถึงยังทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วย
Jaha
Jaha
Lahu musician
Nowadays, it's not easy for the new generation to connect with Lahu culture. However, by working in the fieldwork with this team, they create another channel which makes it possible for us to promote songs of our people as well as preserve our culture.
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักดนตรีลาหู่แล้ว พอมีช่องทางให้คนได้ฟังหรือได้เอาเพลงไปเผยแพร่ จะทำให้คนรู้จักเสียง หรือสำเนียงของดนตรีลาหู่มากขึ้น
Sut
Sut Polharn
Isan-Molam musician
I usually play the Kaen instrument for a living, but I cannot pass this to wider audiences. With the help from this team, I am able to bring and pass what I wish to the next generation and also to the media creators.
เวลาไปที่นาพ่อชอบเอาแคนไปเล่นด้วย และก็เสียดายถ้าวันหนึ่งเสียงนี้จะหายไป แต่ทีมนี้ก็ช่วยสร้างความหวัง ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ยินและใช้งานมันได้ในแบบที่สร้างสรรค์ด้วย
Worachak
Worachak Juansang
Isan-Molam musician
For me, music is a universal language. By presenting these music recordings, people worldwide can access our music and it enables them to get a glimpse of the sense of how we live.
พ่อว่าดนตรีไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาหรือวัฒนธรรม การได้ใช้ดนตรีสื่อสารเรื่องราว และวิถีชีวิตของพวกเราทำให้คนภายนอกเข้าใจเราไม่มากก็น้อยนะ
Ker
Ker Se Tu
Karen musician
The Hear & Found team has taken cultural diversity as a serious matter. Therefore, they allow me to show my music on this website which lets my group be acknowledged as well as preserving our ancestor knowledge.
ผมทำงานร่วมกับทีมเฮียร์แอนด์ฟาวด์มา เขาใส่ใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ผมเองมีโอกาสได้เอาดนตรีและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราถ่ายทอดสู่คนทั่วโลก
Witthawat
Witthawat Saenroeng
Isan-Molam producer and musician
The Hear & Found team helped me promote my songs to people in the media industry. This also becomes one of my revenue streams. So, I am inspired to create better works.
เว็บนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผลงานของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำสื่อครับ รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ผมอีกทางด้วย
Oonjai
Long Oonjai
Kaleung musician
I had a lot of constraints, especially in audio recordings. But working with Hear & Found made it easy. Now, the media creators can use my songs while I have more alternative income channels.
การบันทึกเสียงเพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังเป็นเรื่องจำเป็น และทีมนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่าย แล้วยังทำให้คนทั่วไปได้ฟังดนตรีของเราจริงๆ นะ รวมถึงยังทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วย
Worachak
Worachak Juansang
Isan-Molam musician
For me, music is a universal language. By presenting these music recordings, people worldwide can access our music and it enables them to get a glimpse of the sense of how we live.
พ่อว่าดนตรีไม่ถูกจำกัดด้วยภาษาหรือวัฒนธรรม การได้ใช้ดนตรีสื่อสารเรื่องราว และวิถีชีวิตของพวกเราทำให้คนภายนอกเข้าใจเราไม่มากก็น้อยนะ
Ker
Ker Se Tu
Karen musician
The Hear & Found team has taken cultural diversity as a serious matter. Therefore, they allow me to show my music on this website which lets my group be acknowledged as well as preserving our ancestor knowledge.
ผมทำงานร่วมกับทีมเฮียร์แอนด์ฟาวด์มา เขาใส่ใจเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ผมเองมีโอกาสได้เอาดนตรีและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของเราถ่ายทอดสู่คนทั่วโลก
Witthawat
Witthawat Saenroeng
Isan-Molam producer and musician
The Hear & Found team helped me promote my songs to people in the media industry. This also becomes one of my revenue streams. So, I am inspired to create better works.
เว็บนี้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผลงานของผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนทำสื่อครับ รวมถึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้ผมอีกทางด้วย
Oonjai
Long Oonjai
Kaleung musician
I had a lot of constraints, especially in audio recordings. But working with Hear & Found made it easy. Now, the media creators can use my songs while I have more alternative income channels.
การบันทึกเสียงเพื่อส่งต่อคนรุ่นหลังเป็นเรื่องจำเป็น และทีมนี้ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่าย แล้วยังทำให้คนทั่วไปได้ฟังดนตรีของเราจริงๆ นะ รวมถึงยังทำให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นด้วย
Jaha
Jaha
Lahu musician
Nowadays, it's not easy for the new generation to connect with Lahu culture. However, by working in the fieldwork with this team, they create another channel which makes it possible for us to promote songs of our people as well as preserve our culture.
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักดนตรีลาหู่แล้ว พอมีช่องทางให้คนได้ฟังหรือได้เอาเพลงไปเผยแพร่ จะทำให้คนรู้จักเสียง หรือสำเนียงของดนตรีลาหู่มากขึ้น
Sut
Sut Polharn
Isan-Molam musician
I usually play the Kaen instrument for a living, but I cannot pass this to wider audiences. With the help from this team, I am able to bring and pass what I wish to the next generation and also to the media creators.
เวลาไปที่นาพ่อชอบเอาแคนไปเล่นด้วย และก็เสียดายถ้าวันหนึ่งเสียงนี้จะหายไป แต่ทีมนี้ก็ช่วยสร้างความหวัง ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ยินและใช้งานมันได้ในแบบที่สร้างสรรค์ด้วย
Find the Right
Music and Sound Effect
Reveal your creativity and passion in culture
by discovering the world of Southeast Asian music and sound.
explore hear and found